Home » Cười 24h » Anh dân tộc Tày đi khai lý lịch

Anh dân tộc Tày đi khai lý lịch

Quảng Cáo Banner 1OO.OOOđ/Tháng [090 266 24 20]

Một Anh dân tộc Tày đi khai lý lịch. Anh vừa viết vừa càu nhàu.

Giàng ơi…! Sao người Kinh rắc rối thế.? Ai mà chả sinh ra từ ” chỗ ấy” mà cũng bắt khai.

Tới mục quan hệ gia đình Anh khai: Quan hệ gia đình ” 1 tuần 2 lần”

Mục ”quan hệ” xã hội thì ” thất thường” khi có cơ hội là ” quan hệ ”

Tới lúc nộp lý lịch cán bộ quản lý hộ khẩu nói Anh viết sai hết rồi thì anh mới giật mình.

Mấy đồng chí công an người kinh giỏi thế?

Chuyện ấy mà cũng biết cơ…

Rồi anh ta lại nắn nót viết lại:

Quan hệ gia đình ” 1 tuần 5 lân ”

Quan hệ xã hội ” 1 tuần 2 lần ”

Liên Hệ Quảng Cáo