Home » Cười 24h » Bố có đẻ trứng không?

Bố có đẻ trứng không?

Quảng Cáo Banner 1OO.OOOđ/Tháng [090 266 24 20]

Một cô bé hỏi bố:

– Bố ơi, bố bạn Hoa bơi giỏi lắm, sao bố lại không biết bơi ạ?

– Bố bạn ấy toàn ăn cá, bơi giỏi là đúng rồi. Còn bố có hay ăn cá đâu, sao bơi giỏi được!

– Ơ, bố hay ăn gà. Vậy bố có đẻ trứng không?

Liên Hệ Quảng Cáo