Home » Truyện cười con gái » Sao cũng không được

Sao cũng không được

Quảng Cáo Banner 1OO.OOOđ/Tháng [090 266 24 20]

Chàng trai : Quen không ta ?

Cô gái : Quen!! ^^

Chàng trai : Quen sao không vẫy đuôi =]]

Cô gái : Diss >:(

Hôm sau

Cô gái : Quen không ta??

Chàng trai : Lạ!!!

Cô gái : Lạ sao không sủa =]]

Liên Hệ Quảng Cáo