Home » Truyện cười công sở » Có cảm giác gì không ?

Có cảm giác gì không ?

Quảng Cáo Banner 1OO.OOOđ/Tháng [090 266 24 20]

Tại một trạm điện cao thế, anh công nhân đang sửa chữa trên nóc trạm kêu công nhân đứng dưới đất:

– Ê, cậu có thấy 4 sợi dây đang thòng xuống không? Thấy rồi hả, cầm lấy 2 trong 4 sợi coi. Có cảm giác gì không?

– Không cảm giác gì hết.

– Tốt. Đừng đụng vào 2 sợi dây kia, điện cao thế sờ vào là cháy thành than đó!

Liên Hệ Quảng Cáo