Home » Truyện cười facebook » Cách tránh né khi bị đao kiếm hay mã tấu chém

Cách tránh né khi bị đao kiếm hay mã tấu chém

Quảng Cáo Banner 1OO.OOOđ/Tháng [090 266 24 20]

Khi đối thủ vung mã tấu chém…

Chân trái bước lên 2/3 thế tấn…

Tay trái đưa ra 2/3 lưỡi mã tấu chém xuống…

Đồng thời hạ thấp người xuống…

Tay phải nhặt tay trái lên và chạy…

Liên Hệ Quảng Cáo