Cổ vũ

Quảng Cáo Banner 1OO.OOOđ/Tháng [090 266 24 20]

Trên khán đài, một cổ động viên gào to: “Đánh gãy hết răng bọn nó đi”.

Người ngồi kế bên thắc mắc hỏi:

– Anh cổ vũ bên nào đánh bên nào thế?

– Bên nào cũng được. Tôi là nha sĩ mà!

Liên Hệ Quảng Cáo