Home » Truyện cười ngắn nhất » Nhầm giữa thời điểm và vị trí

Nhầm giữa thời điểm và vị trí

Quảng Cáo Banner 1OO.OOOđ/Tháng [090 266 24 20]

Chuyên gia tư vấn tình yêu hỏi cậu khách hàng trẻ tuổi: Thế nào, lời khuyên của tôi về chuyện hôn bạn gái vào lúc cô ta bất ngờ nhất có giúp ích gì cho cậu không?

– Quỷ tha ma bắt nhà ông! Bị cốc lia lịa vào đỉnh đầu chứ ích gì.

– Ô hay! Cậu rúc vào đâu mà ăn cốc trên đỉnh đầu?

– Thế không phải là hôn vào chỗ cô ta bất ngờ nhất sao?

Liên Hệ Quảng Cáo