Home » Truyện cười loài vật » Nhận ra thì đã quá muộn

Nhận ra thì đã quá muộn

Quảng Cáo Banner 1OO.OOOđ/Tháng [090 266 24 20]

Một con rắn rảnh rỗi tự cắn mình một phát, chết tươi. Trước khi chết, nó nói một câu: “Bố khỉ, thì ra mình là rắn độc.”

Liên Hệ Quảng Cáo