Home » Truyện cười ngắn nhất » Quân tử trả thù

Quân tử trả thù

Quảng Cáo Banner 1OO.OOOđ/Tháng [090 266 24 20]

CSGT: Cô bị phạt vì chạy quá tốc độ.

– Cho tôi qua lần này được không? tôi là giáo viên!

CSGT: giáo viên?????????? Tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi, giờ lấy giấy bút và viết “tôi sẽ không bao giờ chạy quá tốc độ” 1000 lần cho tôi. LUÔN VÀ NGAY.

Liên Hệ Quảng Cáo