Thư mời

Quảng Cáo Banner 1OO.OOOđ/Tháng [090 266 24 20]

Một người tên “Xí” viết thư mời người tên “Khỏa” tới nhà ăn tiệc với nội dung như sau:

“Khỏa thân!

Khi nhận đc thư này hãy mau chạy đến nhà Xí ăn tiệc nhé”

Liên Hệ Quảng Cáo