Home » Cười 24h » Anh em ta cả!

Anh em ta cả!

Quảng Cáo Banner 1OO.OOOđ/Tháng [090 266 24 20]

Tôi có một cô bạn “màn hình phẳng”. Một hôm, tôi hỏi:

– Nếu tối muộn đi về nhà một mình mà gặp tên háo sắc thì phải làm sao?

– Lúc ấy thì tớ sẽ lột áo ra rồi nói: “Đừng kích động, anh em với nhau cả”.

Liên Hệ Quảng Cáo