Home » Truyện cười trẻ em » Nhân tài là gì ?

Nhân tài là gì ?

Quảng Cáo Banner 1OO.OOOđ/Tháng [090 266 24 20]

Con gái hỏi bố :

– Nhân tài là gì hả bố ?

– Nhân tài là những người qua nhiều lần kiểm tra , sàng lọc , kiểm tra , sàng lọc , lọc đi lọc lại á con .

– Ơ , vậy khác gì cặn bã hả bố

Bố : xyz ????

Liên Hệ Quảng Cáo