Gía như

Quảng Cáo Banner 1OO.OOOđ/Tháng [090 266 24 20]

Chồng đèo vợ đi xe máy. Vợ ca thán:

– Giá như xe của anh có thêm 2 bánh nữa thì có phải nhà mình có ô-tô không?

Chồng thản nhiên:

– Giá như em có thêm 2 cái ti nữa thì nhà mình được hẳn con bò sữa.

Liên Hệ Quảng Cáo