Home » Truyện cười vợ chồng » Tình nguyện “đổ vỏ ốc”

Tình nguyện “đổ vỏ ốc”

Quảng Cáo Banner 1OO.OOOđ/Tháng [090 266 24 20]

Một ông chồng vốn tế nhị và nể vợ, nghe nói vợ có chuyện mèo mỡ, vẫn định bụng khi nào có dịp sẽ nhắc nhẹ cho vợ biết.

Một hôm, gặp vợ đang ngồi ăn ốc ở chợ, ông ta rất lịch sự đến gần mẹt ốc rỉ tai vợ:

– Em cứ yên chí ăn ốc đi, còn vỏ, anh sẽ đổ cho.

Liên Hệ Quảng Cáo