Home » Truyện cười người lớn » Anh chỉ muốn ….

Anh chỉ muốn ….

Quảng Cáo Banner 1OO.OOOđ/Tháng [090 266 24 20]

Lúc này đây, anh chỉ muốn mở cửa … vào phòng em … đóng cửa … tắt đèn … bật quạt … đè em xuống giường … trùm kín chăn … để ……..
.
.
.
… khoe với em cái đồng hồ dạ quang mẹ mới mua cho anh!

Liên Hệ Quảng Cáo