Home » Truyện cười ngắn nhất » Chuyện con ruồi

Chuyện con ruồi

Quảng Cáo Banner 1OO.OOOđ/Tháng [090 266 24 20]

– Bồi, sao lại có con ruồi trong ly nước này?

– Kỳ vậy? Hồi nãy tui vớt ra hết rồi mà?

– Ụa…!

Liên Hệ Quảng Cáo