Đang ăn

Quảng Cáo Banner 1OO.OOOđ/Tháng [090 266 24 20]

2 con ruồi đậu trên một đống phân. Bỗng 1 con đánh dzắm.

Con kia bất bình:

– Mày tởm quá đi….. không thấy là tao đang ăn hay sao?

Liên Hệ Quảng Cáo