Home » Uncategorized » Để cao lên

Để cao lên

Quảng Cáo Banner 1OO.OOOđ/Tháng [090 266 24 20]

Trong rạp hát, tiếng một cô gái nói nhỏ nhưng gay gắt:

– Ông làm ơn bỏ tay ra khỏi đầu gối tôi !

– Vậy thì tôi phải để tay ở đâu bây giờ người đẹp ?

– Cao lên hơn chứ còn sao nữa !

Liên Hệ Quảng Cáo