Home » Truyện cười loài vật » Mày lấy nó à ?

Mày lấy nó à ?

Quảng Cáo Banner 1OO.OOOđ/Tháng [090 266 24 20]

Có một con voi đang tắm dưới sông, một con kiến đứng trên bờ nói: “Thằng kia! Có giỏi bước lên đây”.

Con voi vừa bước lên nói:

– Mày định làm gì?

Kiến nói:

– Thôi mày xuống tắm tiếp đi.

Voi bực mình nói:

– Tao tưởng mày định làm gì?

– Thực ra tao bị mất cái quần tắm. Tao chỉ muốn xem là mày có lấy nó không? – Kiến nói.

– !!!!!

Liên Hệ Quảng Cáo