Home » Truyện cười vova » Người khôn và kẻ ngu dốt

Người khôn và kẻ ngu dốt

Quảng Cáo Banner 1OO.OOOđ/Tháng [090 266 24 20]

Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài.

– Cô giáo : Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn.

– Vova : Thưa cô ! Cô tin chắc chứ ?

– Cô giáo : Chắc chắn

Liên Hệ Quảng Cáo