Home » Truyện cười vova » Vova đi thi

Vova đi thi

Quảng Cáo Banner 1OO.OOOđ/Tháng [090 266 24 20]

Trước thầy bắt đầu bóc đề và đọc câu hỏi, Vova hỏi Peter:

– Sao? Đã sẵn sàng tinh thần chưa?

– Rồi, nhưng… dài quá!

– Thì cậu chỉ cần nhớ những ý chính quan trọng thôi, ai bảo học thuộc lòng.

– Đâu có học thuộc lòng, mình chép vô cuộn giấy để “quay”. Kẹt cái dài quá.

Liên Hệ Quảng Cáo