Home » Truyện cười học sinh » Xuất khẩu thành thơ

Xuất khẩu thành thơ

Quảng Cáo Banner 1OO.OOOđ/Tháng [090 266 24 20]

Cả lớp đang ngồi học thì tuyết bỗng dưng rơi, thầy xuất khẩu thành thơ : “Tuyết đang rơi, mà không mưa, tuyết rơi rồi cũng tan thành nước, rắc rối, sao không làm mưa ngay từ đầu”, “Em nào đối được câu này thầy cho 10đ”, 1 em đứng lên dõng dạc “Thầy ăn cơm, không ăn phân, cơm ăn xong rồi cũng thành phân, lôi thôi, sao không ăn phân ngay từ đầu

Liên Hệ Quảng Cáo