Banner

Home » Cười 24h » Ông có nịnh tôi không

Ông có nịnh tôi không

  LÊN HỆ QUẢNG CÁO : 090 266 24 20 

Một anh nhà giàu hỏi người nghèo:

– Tôi giàu anh có nịnh tôi không?

Người nghèo:

– Ông giàu mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải nịnh ông?

Nhà giàu:

– Nếu tôi cho anh nửa gia tài, anh có nịnh tôi không?

Người nghèo:

– Lúc đó tôi giàu bằng ông rồi việc gì tôi phải nịnh ông.

Nhà giàu: @@@

Đang tải...
Banner 100k/Tháng - Text Link 50k/Tháng  [090 266 2420