Home » Truyện cười ngắn nhất » Để kiểu nào ?

Để kiểu nào ?

Một anh đi cắt tóc

Nhân viên : Anh muốn để mái hay cạo?

– Cạo đi cho mát

Sau khi cắt xong anh ta soi gương nói:

– Cạo xấu lắm, thôi để mái đi ha?

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420