Tuyển vợ

Quảng Cáo Banner 1OO.OOOđ/Tháng [090 266 24 20]

Một anh chàng đăng quảng cáo có mỗi 2 từ cụt lủn: “Tuyển vợ.”

Ngay hôm sau, anh ta nhận được hàng ngàn lá thư gửi đến.

Lá thư nào cũng thúc giục tha thiết: “Lấy (mụ vợ) của tôi này! Lấy của tôi mà dùng.

Loading...

Blog Bạn Bè

Загрузка...
Phim Hàn Quốc Hay

truyen tieu lam