Banner

Tuyển vợ

  LÊN HỆ QUẢNG CÁO : 090 266 24 20 

Một anh chàng đăng quảng cáo có mỗi 2 từ cụt lủn: “Tuyển vợ.”

Ngay hôm sau, anh ta nhận được hàng ngàn lá thư gửi đến.

Lá thư nào cũng thúc giục tha thiết: “Lấy (mụ vợ) của tôi này! Lấy của tôi mà dùng.

Đang tải...
Banner 100k/Tháng - Text Link 50k/Tháng  [090 266 2420