Banner

Home » Truyện cười ngắn nhất » Chuyện con ruồi

Chuyện con ruồi

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

– Bồi, sao lại có con ruồi trong ly nước này?

– Kỳ vậy? Hồi nãy tui vớt ra hết rồi mà?

– Ụa…!

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420