Home » Truyện cười ngắn nhất » Chờ con nhé !

Chờ con nhé !

Quảng Cáo Banner 1OO.OOOđ/Tháng [090 266 24 20]

Tí đang ngồi ăn lạc vs ba. Bỗng dưng thấy buồn ị qá. Liền vội vàng chạy đi ị và nói vs bố:
.
.
.
.
.
.
.
.
– “Con ị ba đừng ăn hết nha”

Liên Hệ Quảng Cáo