Home » Truyện cười học sinh » Lý do bị điểm 2

Lý do bị điểm 2

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Cô giáo hỏi Tèo:

– Em nghĩ gì khi tuần này đã bị điểm 2 lần thứ ba?

– Thưa cô, em đã hiểu ý nghĩa của câu: “Ghét của nào, trời trao của ấy”

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420